Privacy

Privacybeleid van Stichting Dierenweide Marnixplantsoen Vlaardingen

Dierenweide Marnixplantsoen is de verantwoordelijke voor alle in dit privacy beleid opgenomen verwerkingen. De verwerking van de persoonsgegevens is in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving die ziet op gegegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om jou zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Op de website van Dierenweide Marnixplantsoen (dierenweidemarnixplantsoen.nl) wordt je privacy gerespecteerd en zorgt Dierenweide Marnixplantsoen ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens krijgen en hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn.

Alle gegevens die Dierenweide Marnixplantsoen verzamelt, worden door Dierenweide Marnixplantsoen uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Dat kan o.a. zijn voor informatie aan bezoekers . De informatie die je aan Dierenweide Marnixplantsoen geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

De persoonsgegevens die Dierenweide Marnixplantsoen verwerkt zijn:

Aanhef, voor- en achternaam Voor de juiste aanhef in communicatie met jou, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief en andere digitale communicatie, bij deelname aan prijsvragen of andere acties, of bij het contact met onze klantenservice
Adres en woonplaats Voor nieuwsbrief of post van de Dierenweide Marnixplantsoen.
Telefoonnummer Voor eventuele telefonische communicatie over je vraag/dienst.
E-mailadres Voor het toesturen van de nieuwsbrief  wanneer je je daarvoor hebt aangemeld. Voor communicatie over prijsvragen, wanneer je daaraan deelneemt. Voor het sturen van uitnodigingen voor deelname aan opendagen.dierendoedagen. Voor social media targetting wanneer je daarvoor je toestemming hebt gegeven.

 

Wanneer worden mijn persoonsgegevens door Dierenweide Marnixplantsoen gebruikt? 

De hiervoor beschreven persoonsgegevens worden door Dierenweide Marnixplantsoen in verschillende situaties gebruikt. Hieronder kun je lezen in welke situaties Dierenweide Marnixplantsoen bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt.

1.      Contact met onze klantenservice

Om je vragen snel te kunnen beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen, verwerken we een aantal gegevens van je. Onze klantenservice registreert je gegevens om bijvoorbeeld je vraag makkelijk te kunnen terugvinden, en om contact met je op te nemen. De gegevens die Dierenweide Marnixplantsoen van je verwerkt zijn:

 • Aanhef, voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

2.      E-mails, nieuwsbrieven en persoonlijke aanbiedingen

We kunnen je emailadres gebruiken om jou onze nieuwsbrief te sturen en persoonlijke uitnodigingen wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.  Wanneer je geen nieuwsbrieven of persoonlijke uitnodigingen meer wilt ontvangen, kan je je gemakkelijk afmelden doormiddel van een email te sturen naar bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl. Je gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, tot je je afmeldt. Nadat je je hebt afgemeld worden alleen nog anonieme data bewaard. De gegevens die Dierenweide Marnixplantsoen van je verwerkt zijn:

 • Aanhef, voor- en achternaam
 • E-mailadres  

3.      Sociale Media

Dierenweide Marnixplantsoen maakt gebruik van verschillende social media, zoals Facebook, YouTube en Instagram. Welke informatie Dierenweide Marnixplantsoen van jou kan zien is afhankelijk van hoe jij je social media accounts hebt ingesteld. Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen we je emailadres gebruiken om je via social media kanalen te benaderen met aanbiedingen en flyers.

4.   Camera’s

In Dierenweide Marnixplantsoen worden camera opnames gemaakt. Een deel van deze camera’s kunnen online gezien worden op de website. Gezien de vele gezichten op deze camera’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Wij gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. De camera’s dienen voor de veiligheid van de dieren en de bezoekers. De opgenomen beelden zijn alleen terug te zien door de directie en de politie.alle winkels van Praxis wordt gebruik gemaakt van camera toezicht. Praxis doet dit om de veiligheid van het winkelend publiek, haar medewerkers en de producten te waarborgen. Camerabeelden worden na 4 weken verwijderd. Alleen wanneer beelden bewaard moeten worden vanwege een lopend onderzoek of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen ze langer worden bewaard.            

Hoe beveiligt Dierenweide Marnixplantsoen verzamelde informatie over mij?

Dierenweide Marnixplantsoen zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

 • Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie. Dierenweide Marnixplantsoen verwerkt alle financiële transacties in samenwerking met gecertificeerde payment service providers.
 • Het verzorgen van verschillende andere technische en organisatorische beveiligingsmethodes (zoals [x]) ter bescherming van verzamelde gegevens.
 • Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie. Deze medewerkers hebben instructies ontvangen hoe om te gaan met je persoonlijke informatie.
 • Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computerhardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Praxis hebt verstrekt.
 • Periodiek onafhankelijke security audits te laten uitvoeren op onze online omgevingen, zodat eventuele risico’s tijdig worden herkend en kunnen worden beperkt.

Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens?

Dierenweide Marnixplantsoen geeft je gegevens alleen door aan derden wanneer dat voor onze dienstverlening aan jou benodigd is, of wanneer dat wettelijk vereist wordt. Partijen die jouw gegevens ontvangen zijn IT-dienstverleners van Dierenweide Marnixplantsoen , betaaldiensten,  marketing dienstverleners en overheidsdiensten.

Welke rechten en keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn persoonlijke informatie door Dierenweide Marnixplantsoen ? 

Je hebt recht op:

 • Inzage welke persoonsgegevens Dierenweide Marnixplantsoen van je heeft en wat Dierenweide Marnixplantsoen ermee doet

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en wat wij met deze informatie doen. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of een email te sturen naar: bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl Om je verzoek tot inzage in jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres,  telefoonnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden.

 • Om je persoonsgegevens bij Dierenweide Marnixplantsoen te laten wijzigen

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.

Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of per email: mailto:bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl Om je verzoek tot wijzigingen van jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres, telefoonnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden.

 • Om je persoonsgegevens bij Dierenweide Marnixplantsoen te wissen

Ook bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden te verwijderen. Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet op verzoek verwijderen, bijvoorbeeld omdat op ons een wettelijke plicht rust om de gegevens te bewaren of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te bewaren.

Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of per email: bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl. Om je verzoek tot verwijdering van jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres, telefoonnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden.

 • Intrekkling toestemming verwerking persoonsgegevens

Als je gegevens worden verwerkt op basis van je toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat je je toestemming hebt ingetrokken, zullen wij de gegevensverwerking staken. De intrekking doet overigens niets af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking van de periode voor het intrekken. Het intrekken van je toestemming kun je doen door contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of per email: bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl

 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dierenweide Marnixplantsoen 

Je hebt altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens door contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of per email: bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl

 • Om de verwerking door Dierenweide Marnixplantsoen van je persoonsgegevens te beperken

Mocht je een gegronde reden hebben om de verwerking van je persoonsgegevens door Dierenweide Marnixplantsoen te beperken, kun je dit verzoeken door contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of per email: bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl

Klachten

Mocht je een klacht hebben over ons privacy beleid of over ons gebruik van jouw gegevens neem dan contact met ons op via het onderstaande vermelde adres of stuur een email naar
bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl

Hoe neem je contact met ons op?

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid, vragen hebt over het verzamelen van persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de website dierenweidemarnixplantsoen.nl, dan kun je contact met ons opnemen:

 

Bedrijfsnaam: Stichting Dierenweide Marnixplantsoen
KvK: 63466538
RSIN: 855248610
Per email: bestuur@dierenweidemarnixplantsoen.nl
Per telefoon: 06-20014932
Per brief: Dierenweide Marnixplantsoen t.a.v. Bestuur
Adres: Gijsbrecht van Amstelstraat 136
Postcode: 3132 VH Vlaardingen

 

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan door Dierenweide Marnixplantsoen worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Dierenweide Marnixplantsoen website.

 

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 15 september 2019