Nieuws

Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Dierenweide marnixplantsoen wilt het Deltaport Donatiefonds bedanken voor het sponsoren van een mooi konijnen flat wij en de konijnen zijn blij met dit gebaar. Nu kunnen de bezoekers straks ook Lekker knuffelen met de konijntjes. 🐇🐇🐇