Doel

Het doel van de Stichting

De stichting heeft ten doel het beheren en in stand houden van een dierenweide in het Marnixplantsoen te Vlaardingen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk, (overtollige) baten zullen worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling.

Bij de stichting werken uitsluitend vrijwilligers, dus niemand wordt betaald voor zijn of haar werk voor de stichting.