Adoptiedieren

Adopteer een dier

Om de dieren te kunnen verzorgen heeft de dierenweide uw hulp nodig! Hoe? Door een dier te adopteren!

Wat is adopteer een dier?

Adopteer een dier is opgezet om meer mensen te betrekken bij Dierenweide Marnixplansoen, en de dierenweide financieel te steunen. Met het adopteren van een dier helpt het adoptiebaasje de dierenweide bij de verzorging van het dier. Zo draagt het adoptiebaasje bij in de voerkosten, de kosten voor stro en het onderhoud en de verbetering van de stallen en de dierenarts kosten.

Welke en hoeveel dieren kunt u adopteren?

De Geiten en schapen kunnen geadopteerd worden! Zowel de moeder dieren als de jonge dieren kunnen geadopteerd worden. Daardoor is er voor ieder wat wils!
Natuurlijk kunt u ook meerdere dieren in één keer adopteren. Sterker nog, u zult niet de enige zijn die meerdere dieren adopteert!

Wat krijgt het adoptiebaasje?

Daarnaast ontvangt het adoptiebaasje een adoptiecertificaat .
Als er jonge dieren zijn en u een jong geitje of lammetje adopteert dan kunt u het jonge geitje of lammetje zelf ook een naam geven.

Wat kost een adoptiedier?

U kunt een dier adopteren door jaarlijks een bedrag te betalen. We hebben geiten en schapen ter adoptie en ze kost €50,- per jaar. Met dit bedrag helpt u mee met de verzorging van het dier oa. voor voerkosten.

Aanmelden voor om een adoptiebaasje te worden?

Wanneer je belangstelling hebt om een dier te adopteren voor je alleen of bijvoorbeeld samen met je klas, vereniging of vriendenclub, kunt u adoptiebaasje worden. U kunt op de website het adoptieformulier invullen en nemen wij met u contact op. Daarnaast kunt u ook bij de dierenweide een adoptieformulier aanvragen en inleveren.

Als u eenmaal adoptiebaasje bent, zit u er dan voor altijd aan vast?

Adoptiebaasje bent u voor minimaal één jaar en kan telkens met een jaar worden verlengd. We doen niet aan stilzwijgende verlenging, aan het einde van het jaar krijgt u een brief of e-mail met daarin de vraag of u uw adoptie wilt voorzetten, een ander dier wilt adopteren of wilt stoppen als adoptiebaasje. We vragen u wel actief op de brief/mail te reageren. Als u niet reageert dan gaan we er vanuit dat u graag adoptiebaasje bij ons blijft voor het dier dat u gekozen hebt.

Voorwaarden voor adoptie.

  1. Het adoptiecontract is voor minimaal één jaar en kan telkens met een jaar worden verlengd.
  2. Alleen vrouwelijke dieren kunnen worden geadopteerd.
  3. Je kunt geen speciale rechten ontlenen aan het adoptiedier.
  4. Het dier blijft eigendom van Dierenweide Marnixplantsoen.
  5. Het dier kunt u niet meenemen naar huis.
  6. Wij streven ernaar alleen dieren ter adoptie aan te bieden, waar we van verwachten dat ze het hele jaar op de dierenweide zullen blijven. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat een dier vanwege ziekte of bijvoorbeeld gedragsproblemen de dierenweide zal moeten verlaten. De dierenweide zal hiervoor geen verantwoording hoeven af te leggen aan de persoon die het dier geadopteerd heeft. Als het door jouw geadopteerde dier de dierenweide verlaat, stellen wij je hiervan op de hoogte en je kunt desgewenst een ander dier uitzoeken .

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag.
Dan kunt u het contact formulier invullen en dan nemen wij contact met u op..

Wilt u een donatie geven, maakt u deze dan over naar rekeningnummer:

NL71 RABO 0304539783 t.n.v. Stichting Dierenweide Marnixplantsoen te Vlaardingen